Varjupaik

Mis asi on Järva-Jaani vanatehnika varjupaik?

Järva-Jaani vanatehnika varjupaik on Järva-Jaani Tuletõrje Seltsi üheks osaks. Selle loomise eesmärgiks oli nõukogude perioodil meie teedel liikunud, nii endise N. Liidu kui ka teiste riikide tehastes valminud sõidukite, samuti endisaegse põllutehnika ja teetöömasinate ning kõikvõimaliku tuletõrjetehnika koondamine huvilistele vaatamiseks. Hetke prioriteetide hulka ei kuulu sõidukite restaureerimine aja, inimeste ja rahaliste vahendite puudumisel. Hetkel keskendutakse veel säilinud minevikutehnika korjamisele ja eksponeerimisele nn. tulmenäitusena - tehnika eksponeeritakse saabunud seisundis. Jõudu mööda on siiski korrastatud nii mõnigi eksponaat.

Külastage Vanatehnika varjupaiga kodulehekülge - http://varjupaik.jjts.ee